keskiviikko 9. elokuuta 2017

Päihdeongelmaiselle ja läheiselle vertaistukea A-killastaNäin loppukesästä tiedotusvälineet ovat uutisoineet kesäjuopottelun haitoista muun muassa Kalevassa 1.8. "Kesälomaputki alkaa petollisen helposti" sekä Aamulehdessä 3.8. "Kestääkö maksasi kesän tissuttelua?". Hyvä, että aihe on nostettu esille. Liiallinen alkoholin käyttö on haitallista ja vaarallista kesällä – niin kuin se on kaikkina muinakin vuodenaikoina.

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla keskusteltiin heinäkuussa alkoholismin hoidosta.
"Väsynyt ja voimaton läheinen" oli huolissaan puolisostaan ja koki kolmen päivän katkaisuhoidon riittämättömäksi koko kesän jatkuneen tissuttelun lopettamiseksi. Helsingin Kaupungin päihdepalveluiden vastauksessa todettiin, että vieroitushoito on akuutin vaiheen ensiapua ja sitä tulisi aina seurata muuta tukea.

Myös ”Omainen Tampereelta” oli huolestunut hoidon laadusta ja kestosta, sillä alkoholismi
on sairaus, joka ei hoidu kolmen päivän katkolla. Kaikissa kirjoituksissa kävi ilmi selkeä tarve pitkäaikaiseen apuun ja tukeen riittävän hoidon lisäksi.

Tarve huomioitu myös A-killoissa

 

A-kiltalaiset päihdetoipujat ja heidän läheisensä ottivat kesän alussa kantaa päihdehuoltolain uudistamisen puolesta. Kannanotossaan A-kiltalaiset totesivat, että tarvitaan kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä, asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ja riittävän pitkäkestoista päihdehoitoa.

Hoidon rinnalla ja sen jatkoksi A-killat voivat tarjota vertaistukea sekä päihdeongelmaisille
että heidän läheisilleen. Toinen saman kokenut osaa ja voi auttaa ja tukea. Päihteiden käyttö on merkittävä kansanterveydellinen ja ympärivuotinen ongelma. Hoitoon kannattaa hakeutua.

Tukea päihteettömyyteen ja mielekästä tekemistä päihteettömiin päiviin on tarjolla Suomen 60 A-killassa ja monessa muussa päihteetöntä vertaistukea tarjoavassa paikassa.

Elämä ilman päihteitä on selvästi parempaa.

Hannu Gustafsson
puheenjohtaja
A-Kiltojen Liitto ry